Home

Geschiedenis ZBC’97

ZBC’97 is de jongste voetbalvereniging binnen Zwijndrecht en ontstaan uit twee voetbalverenigingen die allebei op hetzelfde sportpark speelden: sc Bakestein, een zaterdagclub en vv Zwijndrecht, een zondagvereniging.

Tussen beide clubs liep slechts een smalle weg: Tienkamp.

Deze weg heet tegenwoordig Voltastraat.

Om de mogelijkheden voor de jeugd te vergroten besloten beide jeugdbesturen om intensief samen te werken. De jeugdleden werden gemengd en na een aantal gezamenlijke trainingen maakten de jeugdtrainers van Bakestein en Zwijndrecht de nieuwe pupillenelftallen bekend. Elk jeugdteam kreeg een trainer en een begeleider. De teams werden verdeeld: de ene helft speelde namens Bakestein en de andere helft namens Zwijndrecht. Zo speelde het ene team in het groenwitte tenue van Zwijndrecht en het andere in het geelzwarte tenue van Bakestein. Algauw bleek de jeugd het goed met elkaar re kunnen vinden.

De gemeente zetten beide besturen onder druk om tot een nieuwe, gezamenlijke vereniging te komen zo veel mogelijk met behoud van ieders eigen identiteit, zoals een zaterdag en een zondagafdeling.

Om er echt één vereniging van te maken wordt er een ontwerpactie op gezet. Alle jeugdleden mogen hun favoriete tenue ontwerpen. Bij een unanieme keus van de jury, bestaande uit mensen van de beide jeugdcommissies, zal het gekozen tenue in productie worden genomen.

De twee jeugdcommissies komen regelmatig bij elkaar om tot een gezamenlijk feest met Sint en Kerst te komen. Veel vrijwilligers zetten hun beste beentje voor en de feesten van die eerste paar jaren verliepen gezellig.

Ook de bestaande trainers en leiders overleggen vaak om zo tot mooie gelijkwaardige jeugdteams te komen.

Er zijn nu mini’s, trainend onder Kim Epping, de E’tjes, die vooral door Bert Grob gestimuleerd werden, de D’tjes, waarbij Aart Smit en Lambert Theunisse de lijnen uitzetten, de C’tjes stonden onder de hoede Ton Sloof en de B’tjes en de laatste de A-junioren werden door Martin van Zijderveld getraind.

Langzaam ontstond een leuke sfeer waarbij er steeds meer gemixt werd tussen de beide verenigingen. Het jaarlijkse pupillenkamp was ook gezamenlijk naar Zegge. Bij de jeugd liep de fusie gemoedelijk.

Bij de senioren kostte dat wat meer tijd. Bij Zwijndrecht was het eerste van de zondag het paradepaardje terwijl bij Bakestein juist de zaterdag 1 belangrijk was. Dat beet elkaar in het begin dan ook erg en dat verbeterde maar moeizaam. Bovendien bleek dat het prestatief voetballen op beide dagen financieel niet vol te houden was. Daarvoor was de vereniging simpelweg niet groot genoeg.

Hoewel er bij ZBC’97 geen betaalde spelers zijn, kost een eerste elftal wel geld. Er moeten tenues, trainingspakken, sporttassen, ballen etc. gekocht worden en ook een gediplomeerde trainer kost geld.

Het bestuur van ZBC’97 besloot de leden een keuze voor te leggen: prestatief voetballen op zaterdag of op zondag. De ledenvergadering koos met zo’n tweederde meerderheid voor de zondag. Het voornaamste argument was dat er op het complex geen zondag- en wel twee zaterdagverenigingen actief waren.

Vrij snel na die keuze verloor de zaterdagafdeling de eerste twee elftallen met alle begeleiders, van wie er ook veel actief waren bij de jeugd. Dit heeft ook consequenties voor de jeugdafdeling, ook daar zijn er een flink aantal die afhaken. Kortom een roerige tijd breekt aan en het ledenaantal slinkt snel.

Met veel inzet en energie wordt er gewerkt aan het stabiliseren van het ledenaantal, maar helaas lukt dat onvoldoende. Het aantal seniorenteams neemt af en ook bij de jeugd zit de klad er in. Er zijn nauwelijks nog jeugdteams, slechts voor elke leeftijdsgroep nog een. Als er dan geen nieuwe F-jes bijkomen, is de jeugdafdeling op sterven na dood.

Er wordt op een ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen, dit kleine groepje mensen zal met hulp van een paar trouwe vrijwilligers gaan proberen om ZBC weer vlot te trekken. Dat is een heel grote uitdaging die zeker een aantal jaren zal kosten en ingrijpende wijzigingen zullen genomen moeten worden.

Zo wordt eind 2010 de keus gemaakt om toch te proberen om naast een prestatief elftal op de zondag, ook een prestatief team op zaterdag te laten voetballen. Als blijkt dat de meeste spelers van zondag 1 op zaterdag willen voetballen, wordt de switch gemaakt: vanaf het seizoen 2011-2012 speelt ZBC’97 op zaterdag. Een seizoen later promoveert ZBC’97 naar de derde klasse.

Intussen zijn er geen pupillen meer en is er nog een groep junioren die samen met leden van Groote Lindt voetballen. Vijf jaar lang spelen zijn in deze unieke combinatie.

In 2016 wordt er gestart met “de ballenbak”, onder leiding van Martin van Zijderveld met als doel jonge spelertjes (4- en 5-jarigen) enthousiast te maken voor voetbal. Er zijn nog geen wekelijkse wedstrijden en in de training draait het vooral om plezier.

In het seizoen 2017-2018 wordt gestart met een team: JO7 en een seizoen later is er ook een JO8.

Heel langzaam krabbelt de vereniging weer op. Het eerste elftal dat in mei 2018 via de nacompetitie degradeerde, presteert in de vierde klasse steeds beter en strijden in de bovenste regionen van de 4e klasse mee voor promotie. De jeugd groeit en de sfeer binnen de vereniging wordt ook door andere verenigingen als heel gezellig omschreven. Het dieptepunt lijkt voorbij.